Акредитація за напрямом «Укладання деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо них»

Реєстраційна анкета (для юридичних осіб)

Просимо вас надати в оренду біржове місце, укласти Договір оренди біржового місця на ТОВ «Українська універсальна біржа» та надати право на участь в біржових торгах і здійснення біржових операцій на ТОВ «Українська універсальна біржа».

Акредитація за напрямками/напрямком

Інформація про заявника

(заповнюється у разі, якщо заявник є платником ПДВ)
(заповнюється у разі наявності)
(заповнюється у разі наявності)

Поштова адреса:

(заповнюється у разі наявності)
(заповнюється у разі наявності)
(формат запису: +380XXXXXXXXX)
(формат запису: +380XXXXXXXXX)

Банківські реквізити заявника

Інформація про керівника заявника

(у називному відмінку)
(у родовому відмінку)
(у називному відмінку)
(у родовому відмінку)
(назва документа у родовому відмінку)

Паспортні дані:

(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)

Дані ID-картки:

(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)

Просимо акредитувати на ТОВ «Українська універсальна біржа» особу (осіб), яка (які) буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів)

Паспортні дані:

(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)

Дані ID-картки:

(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)
(формат запису: +380XXXXXXXXX)
(формат запису: +380XXXXXXXXX)

Документи, необхідні для укладення Договору оренди біржового місця та надання права на участь в торгах

Підтвердження клієнтських даних і захисний перевірочний код

(введіть результат обчислення)

Після завершення реєстрації на Вашу електронну адресу протягом 5-ти (п'яти) робочих днів надійде повідомлення про рішення Наглядової ради щодо надання Вам в оренду біржового місця. У разі позитивного рішення до електронного листа додається пакет документів, які Ви роздруковуєте, підписуєте, скріплюєте печаткою і в паперовому вигляді разом з оригіналами документів, наданих Вами в електронному вигляді, передаєте до Відділу акредитації за адресою: Україна, 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, ТОВ «Українська універсальна біржа».

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 (0532) 56-00-37 або надіславши лист-заявку в довільній формі на е-mail: derivative@uub.com.ua